پیام دبیر علمی سمپوزیوم

 

همکاران گرانقدر

با سلام و احترام،

همایشهای مختلف علمی همواره بر این پایه استوارند که بتوانند بستری مناسب برای نشر و ارائه دستاوردهای علمی روز فراهم آورند.ما نیز در این موقعیت بدست آمده ، وقت را غنیمت می دانیم تا یه منظور آموزش و آشنایی علمی و تخصصی کاربردهای لیزر در رشته های مختلف دندانپزشکی هر چه بیشتر به هدف والای خود که همانا گسترش این علم نوین پزشکی می باشد، دست یابیم. امید است تا پایان چند روزه  نشستمان ، شاهد اشتیاق بیشتر دندانپزشکان متعهد کشور عزیزمان در این امر باشیم.

 

دکتر عباس منزوی

دبیر علمی سمپوزیوم لیزر